onsdag 26. mai 2021

Kampoppsett våren 2021

 Her er oversikt over kampdag 1 - kampdag 2 - kampdag 3 - kampdag 4 i årsklassene 2012, 2013 og 2014 i Miniserien Trondheim Vest, våren 2021:

https://miniserientrondheimvest.cups.nu/

tirsdag 18. mai 2021

Miniserien våren 2021 : viktig info

I dag gikk følgende informasjon ut til de fem klubbene i vår sone ved klubbledelse og Miniserieansvarlig:
Det har vært noen avmeldinger og påmeldinger av lag, så endelig antall registrerte lag i årets Miniserie er 103.

På grunn av korona og signal fra NFF om mulighet for lokalt seriespill, tas det sikte på oppstart av Miniserien Trondheim Vest søndag 30.mai (med forbehold om endringer)

Dette medfører noe praktiske utfordringer for klubber og lag, fordi NFF har satt opp kamper i eldre årsklasser søndager. Opprinnelige kampdager i Miniserien (med innmeldt kampsperre) var
• Søndag 2.mai Kampdag 1 • Søndag 9.mai Kampdag 2 • Søndag 16.mai Kampdag 3 • Søndag 30.mai Kampdag 4 • Søndag 6.juni Kampdag 5 (Dalgård)

Nå blir kampdag 1 søndag 30.mai, (hvis kommunen ikke stanser det), og øvrige kampdager påfølgende tre søndager (ref. oversikt nederst i mailen). Kampdag 5 (Dalgård) utgår i år som i fjor.

Vi ber derfor klubber som ikke har gjort det tidligere om snarest melde inn kampsperre til kretsen på søndager 13.00-19.00 iht. planen nedenfor. Dette vil medføre flytting av enkelte kamper for eldre lag i klubbene, kretsen må se på dette.

Det jobbes nå med kamp-oppsett for Kampdag 1-4 for Miniserien fra kampdag 1-4 (30.mai-20.juni), som sendes ut til klubbene om et par dager.

Hvert lag spiller 1 kamp per kampdag, som er noe lengre enn opprinnelig oppsatte kamper (tilsvarende som i fjor). Grunnen til at det ikke er to kamper er for å unngå for mange folk på anleggene samtidig.
2012/9 år 2 x 20 min
2013/8 år 2 x 15 min
2014/7 år 2 x 15 min

PS: National har fått beskjed fra NFF om at det skal være BDO-kretsuttak på Hallsetbanen 13.juni, og derfor bedt Miniserieutvalget gjøre en justering av kampdager. Derfor er det nå gjort en endring av kampsted/arrangør for kampdag 2 og 3 (de er byttet om, og vi ber om at ansvarlige lag gjøres kjent med dette - oversikten nedenfor er den som gjelder)

Gjennomføringen av kampdagene i 2021 (forutsatt at NFF/kommune ikke stanser gjennomføring av Miniserie pga korona/smittefare), blir slik det kommer fram av tabellen.

fredag 14. august 2020

Miniserien høsten 2020: viktig info

Det har vært en del uklarhet om gjennomføring av kamper i breddefotballen siden mars, og som kjent ble hele Miniserien i vår avlyst. Det er kommet nye retningslinjer fra NFF og det nå klart at det er praktisk mulig å gjennomføre Miniserie innenfor disse, skjønt vil som det framkommer nedenfor bli noe ekstra arbeid for arrangørklubbene, og det stilles strenge krav til opplegget. Samtlige klubber har gitt uttrykk for at de ønsker å gjennomføre Miniserie i høst.

Praktisk informasjon er sendt klubbene 14.august fra Miniserieutvalget i Astor FK, og dette må snarest gjøres kjent for lag med ansvar for kamp-gjennomføring - samt dommerkontaktene i klubb.

Viktig endring: Det blir 1 kamp – ikke 2 – per lag per kampdag, dette for å unngå for mange folk på anlegget til samme tid. Hver kamp blir 10 minutter lengre enn normalt, samtlige med pause.

Kampene spilles som planlagt (i tidsrommet 14.00-20.00) med følgende kampdager (kampoppsett kommer senest 3 dager før Kampdag 1):

Kampdag 1 Søndag 23.august

Kampdag 2 Søndag 30.august

Kampdag 3 Søndag 6.september

Kampdag 4 Søndag 13.september

(Kampdag 5 Søndag 20.september (PS: kan utgå pga antall folk på anlegget)


Vi må ønske hverandre LYKKE TIL med sesong, for mange av barna blir dette første kamper siden januar/februar... Vi er også glad for at nesten 40% av lagene i Miniserien er jentelag - det er ny rekord!

onsdag 18. mars 2020

Våren 2020: viktig info om Miniserien

OVERSIKT REGISTRERTE LAG, MINISERIEN 2020

Da er fristen for å melde på lag til Miniserien Trondheim Vest ute (15.mars). Oversikten viser at det totalt er påmeldt 100 lag fra fem klubber. I fjor deltok 136 lag, men nedgangen skyldes i hovedsak at 10-årslag fra i år spiller i NFF-serien og ikke lokalt i Miniserien. Det kan se ut som om Byneset går ut av sone Vest-serien etter at de har hatt etpar lag med de siste to årene. Andel jentelag er i år 35%, som er en oppgang med 1% fra i fjor. Det er mulig med flere lag i årets Miniserie, og man kan justere antall innmeldte lag om man ønsker. Dersom det noe feil med oversikten eller man ønsker flere/færre lag, gi snarest beskjed til Miniserieutvalget v/ post@astorfk.noVIKTIG OM KAMPDAG 1!
PS: Det er klart at Kampdag 1 (26.april) ER AVLYST pga smittefare og korona-virus. Informasjon om avvikling av Kampdag 2-5 kommer på et senere tidspunkt, vi avventer nærmere retningslinjer fra NFF og Trondheim kommune.

tirsdag 12. november 2019

Viktig info om 2020-sesongen

12.november har de fem klubbene møttes til evaluering av 2019 og planlegging av 2020. Samtlige klubber deltok i møtet. Her er kampdagene som vi er blitt enig om:

Søndag 26.april               Kampdag 1                      
Søndag 3.mai                  Kampdag 2       
Søndag 10.mai                Kampdag 3       
Søndag 7.juni                  Kampdag 4      
Søndag 14.juni                Kampdag 5 (Dalgård)
Søndag 18.juni                Siste skoledag

SOMMERFERIE

Søndag 17.august        Første skoledag
Søndag 23.august:       Kampdag 6
Søndag. 30.august:      Kampdag 7                        
Søndag 6.september:   Kampdag 8
Søndag 13.september: Kampdag 9                       
Søndag 20.september: Kampdag 10 (Dalgård) 

Søndag 27.sept.             Minikampdag (2014-lag), med SIF som arrangør på Havsteinbanen 
Klubbene må sende kampsperre til NFF i tidsrommet 13.30-19.30 hver kampdag. 
Frist for påmelding av lag er som vanlig 15.mars.

Neste år deltar følgende årskull: 2011-2012-2013 (2014-erne er med på Minikampdag). 2010-erne går ut av Miniserien/sonespill, og går inn i kretsens serie.


Vi er svært fornøyd med 2019-sesongen og gleder oss til 2020:)

torsdag 26. september 2019

2013-LAG: MINIKAMPDAG 20.OKTOBER

Også i år vil Miniserien gjennomføre Minikampdag for de nystartede lagene. Det blir på Vestbybanen 20.oktober, og samtlige klubber må melde på riktig antall 3-erlag senest 5.oktober. Det gjøres i mail til josmoen@online.no

Vi anbefaler 4 spillere per lag (1 innbytter).

lørdag 21. september 2019