tirsdag 5. mai 2015

Aktuelle punkter fra NFF sin brosjyre Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner

Press ved igangsetting fra keeper

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.

Ekstra spiller

Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette
inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man
tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra
spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.

Utspark fra keeper

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved
målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette
skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer
midtlinjen. NB! Hvis keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet
etter redning kan han/hun spille over midtlinjen.

Les hele brosjyren her: http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/alleregler-18mars.pdf

mandag 4. mai 2015