fredag 11. juni 2010

Miniseriekamper opprinnelig satt opp 19.mai (G01 og G02) på Byåsen Arena er utsatt til høsten


Pga streik (gressbane på Dalgård stengt og flere 11erkamper utsatt og satt opp med ny tid) og i tillegg snarlig sommerferieoppstart så er kampene for G01 og G02 utsatt til over sommerferien.

Vi ønsker alle en god sommer med uorganisert lek og moro!

tirsdag 8. juni 2010

Påmelding miniserie gutter høst 2010.

Alle lag som er påmeldt i vår meldes automatisk også på i høstsesongen. Si fra om noen lag skal trekkes.

Påmelding evt nye lag frist 13. juni. Husk navn på lagleder og mobil. Gjelder alle årsgrupper i miniserien. Ikke bare 2003 årgangen.

Påmelding sendes: g03.dalgard.byasen@gmail.com

Nina Rødsjø, Trinnansvarlig Gutter 03, BBF