onsdag 17. februar 2016

Les HÅNDBOK for Miniserien Trondheim Vest

Håndboka er utviklet for å profesjonalisere den viktigste kamparenaen for de yngste spillerne i vår bydel.

All relevant informasjon om Miniserien finner man samlet i den nye HÅNDBOKA.

Dokumentet kan leses og/eller lastes ned her:
http://astorfk.no/Dokumenter/2016/H%C3%A5ndbok%20Miniserien%20Trondheim%20Vest%202016.pdf