onsdag 27. mai 2015

Foreldrene må bort fra innbytterbenken

I forbindelse med avvikling av miniseriekampene for resten av sesongen bes klubbene som arrangerer miniserien om å hensynta de nye reglene som gjelder foreldrenes plassering under kampene.

Så langt det lar seg gjøre skal foreldre og publikum oppholde seg på motsatt side av der trenere og innbyttere oppholder seg under kamp. Dersom det ikke er mulig, så skal det markeres et skille med kjegler, slik at de ikke står samlet.

Det er viktig at kampvertene får instrukser om dette som del av kampavviklingen på arenaene.

Les mer om begrunnelsen for dette nedenfor (kilde: Byåsen Breddefotball sine hjemmesider).

KLARERE REGLER: Det innføres nå nye regler for å skape en bedre atmosfære rundt barnefotballkamper i NFF-regi.

Nå får ikke lenger foreldrene lov til å stå sammen med lagledelsen mens barna spiller kamp. Norges Fotballforbund har innført ordningen «foreldrefri sone» som er obligatorisk fra 2015-sesongen.
– Vi har dessverre opplevd å få rapporter om en del episoder. Vi var nødt til å ta grep. Det har vært i for stor grad enkelte foreldre som ikke er sin voksenrolle bevisst under kamp. Det slenges mange meldinger til dommere og motstandere i nærvær av egne spillere og trenere, sier NFFs utviklingsdirektør Alf Hansen til VG.
 
TAR GREP: Utviklingsdirektør i NFF, Alf Hansen, legger ikke skjul på at de har fått rapporter om mange episoder der foreldre og tilskuere ikke har oppført seg bra overfor motspillere og dommere.
Det var NRK som først skrev om saken i dag. Det var i fjor en prøveordning i flere kretser med såkalte «foreldrefrie soner», og ordningen var såpass positiv at det nå er bestemt innført i alle fotballkretser fra denne sesongen.

– Vi vil tydeliggjøre at det er et klart skille mellom det å være tilskuer og en del av den sportslige avviklingen. Det er mange kretser og klubber som har hatt denne ordningen i flere år, og det har vært positivt, sier Hansen.

Han understreker at problemene ikke vil forsvinne med den nye ordningen, men at det forhåpentligvis vil bidra til en bevisstgjøring på hvilke roller man har.
– Dette er et av mange trekk vi gjør for å styrke kvaliteten i barnefotballen. Det er også nå en klar oppfordring at klubbene stiller med kampverter som skal representere klubben under avvikling av kamp og bidra til at det skal være en positiv opplevelse, legger han til.

Engasjerer
Andre tiltak som er gjort de siste årene er det såkalte «fair play»-møtet før kampene der trenere og spillere hilser på hverandre.

– Vi har satt ned en rekke punkter som må oppfylles for at klubbene skal regnes som såkalt «NFF kvalitetsklubb». Det er et konsept som hele tiden er i utvikling og noe vi jobber tett sammen med klubbene for å gjøre enda bedre, sier Alf Hansen.

Barnefotball er noe som engasjerer svært mange i Norge - blant annet når det gjelder hvordan kampene arrangeres, hvordan barna trener, nivåinndeling og om det skal registreres resultater på kampene for de aller yngste.