Info om Miniserien

Miniserien Trondheim Vest, hva er det?

Miniserien er en viktig kamparena for fotballspillere mellom 7 og 10 år, og består av 5 kampdager på våren, og 5 kampdager på høsten. Søndag er fast kampdag.

Miniserien Trondheim vest tilsvarer det som i andre soner i Trondheim er kjent som "sonekvelder".

Opprinnelig har fem klubber vært med i sone vest: Vestbyen IL, SK Nationalkameratene, Byåsen IL, Astor FK og Sverresborg IF. I 2018 har etpar lag fra Byneset IL også vært med, så totalt deltar seks klubber.

Klubbene har selv ansvar for å reservere tilstrekkelig med banetid til minieseriekampene, ved å melde inn banesperre til NFF Trøndelag. Dette skjer i tidsrommet 14.00-19.00 (ideelt sett til 19.30).

Etter beslutning fattet på fellesmøte mellom klubbene i oktober 2015, blir Miniserien organisert ved at én klubb er ansvarlig for planlegging og koordinering av Miniserien. Dette systemet erstatter en løsning der de ulike klubbene var arrangør hvert sitt år. Hensikten er forutsigbarhet og et felles system som blir fulgt hvert år. Fra 2016 er det Astor Fotballklubb som er teknisk arrangør av turneringen, gjennom et Miniserieutvalg som går ut av klubbens Sportslige utvalg (SU). Fra og med 2016 har derfor Astor FK ansvar for påmeldinger og kampoppsett. Dette er samme konsept som man i 2015 innførte i Trondheim Sone Sør.

Det er fremdeles slik at hver enkelt klubb og årskull har ansvar for praktisk gjennomføring av kampene, på tildelt kampdag. Årskullene roterer mellom banene fra kampdag til kampdag etter et nærmere avklart system (se nedenfor).

Hver enkelt klubb har utpekt en Miniserieansvarlig. Alle henvendelser fra enkeltpersoner og lag skal gå via klubbens Miniserieansvarlig inn til Miniserieutvalget. 

Miniserieansvarlig i klubbene skal også melde inn påmeldinger på lag + eventuelle endringer fra vår til høst.

Tidsfrister
Miniserien opererer med absolutte tidsfrister. Det betyr at dersom lag ikke melder seg på eller endrer antall lag innen oppgitte tidsfrister, kan de ikke påregne å bli med i seriespillet. Det gis ikke dispensasjon fra denne regelen.

Påmelding lag til Miniserien        15. mars
Endring lag til høsten                    15.juni                 (Det må meldes inn evt. endret antall lag fra våren)

Oppsettet skal være likt fra år til år, og likt fra vår til høst.

Vår & Høst
Kampdag 1  6
Kampdag 2  7
Kampdag 3  8
Kampdag 4  9
K.dag 5  10
7-årslag
Astor
Vestbyen
National
Sverresborg
Byåsen
8-årslag
Vestbyen
Astor
Sverresborg
National
Byåsen
9-årslag
Sverresborg
National
Astor
Vestbyen
Byåsen
10-årslag
National
Sverresborg
Vestbyen
Astor
Byåsen

Alle kamper spilles søndag. Med unntak av én kampdag (Dalgård) vil samtlige kamper spilles i tidsrommet 14.00 – 19.00. Alle lag skal spille to kamper hver kampdag. Enkelte lag kan tildeles tre kamper for å få kampoppsett til å gå opp.

Det spilles 3èr (6- og 7-årslag), 5'er (8- og 9-årslag) og 7`erfotball (10-årslag). 

Fra og med det året da spillerne er 11 år organiseres seriespill i kretsens regi - altså ikke Miniserien.

Siden høsten 2016 har man i regi av Miniserien innført en kamparena også for 6-årslag, ved at kamper gjennomføres i løpet av en en dag i oktober - etter at Miniserien for 7-10-årslagene er ferdig. Mer informasjon om Minikamper for 6-årslagene vil bli lagt ut etterhvert.

Det er etablert en egen Facebook-gruppe for Miniserien Trondheim vest, der viktig informasjon, bilder o.a. vil bli lagt ut         https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/ (Miniserien Trondheim vest)