mandag 24. januar 2011

Stormøte Miniserie Byåsen Sone for jenter og gutter.

Hei alle Miniserie interesserte.

Onsdag den 9. februar klokken 19.00 vil det blir avholdt et møte på Dalgård Arena møterom stort for alle som har tilknytning til Miniserien.

Dette er et møte for lagledere, daglig ledere, baneansvarlig og andre som har en funksjon vedrørende Miniserien i sin klubb. Møtet er IKKE bare for lag i Byåsen BF, men også for andre klubber som deltar i Miniserien for jenter og gutter.

Vi i Byåsen BF ønsker at vi på tvers av klubbene skal kunne bli enige om en felles plan for gjennomføringen av miniserien fremover. Kanskje er det på tide å skrive ned noen "kjøreregler" som vi alle kan enes om. Som feks. hvor lenge kampene for de forskjellige alderstrinn skal være, foreldrevettregler, hvilken klubb er ansvarlig for kampoppsett, påmeldinger, publisering på nett osv.

I tillegg er det viktig at vi kan utveksle ideer om hvordan vi får miniserien så interessant som mulig for våre unge spillere, foreldre, og annet publikum som kommer å ser på kampene.

Jeg håper at i allefall en representant fra hver klubb har anledning til å møte. Det blir lett bevertning i form av kaffe og kaker.


Påmelding og andre spørsmål sendes til:

Miniserie ansvarlig gutter, Byåsen BF, Nina Rødsjø
mail: g03.dalgard.byasen@gmail.com