tirsdag 29. september 2015

Takk for innsatsen

Alle spillere, klubber, trenere, dommere og foreldre som har bidratt til gjennomføringen av årets miniserie.

Vi ønsker 2005-årgangen lykke til med 7-erfotball i TFK og ønsker 2009-årgangen velkommen til miniserie våren 2016.

torsdag 17. september 2015

Helgas miniserierunde

Det er sendt ut epost til kontaktpersoner om endringer, men fint om alle dobbeltsjekker kampoppsettet før søndagens kamper.

lørdag 5. september 2015

Begrenset parkering på Astorbanen i forbindelse med miniserie i september

Kan dere legge ut informasjon om at det er begrenset parkering ved Astorbanen en tid framover fram til 7’er banen vår blir ferdig og parkeringsplass ryddet
Spesielt ille kan det bli under miniserien søndag 20.september


Mvh

Terje Storvik
Sportlig leder barn - Astor FK


- Posted using BlogPress from my iPhone

mandag 31. august 2015

Høyt press ved igangsetting fra keeper

Press ved igangsetting fra keeper

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Det er viktig at trenerne får inn dette som en refleks hos spillerne slik at trenere og dommer slipper å ta dette underveis i hver kamp :)

mandag 24. august 2015

Justert kampoppsett miniserien G2006 HØST 2015

Det er gjort flere endringer i kampoppsettet for miniserien for klassen G2006. Se kampoppsette ute til høyre i menyen.

fredag 12. juni 2015

Miniserien 14.6. - endring i kampoppsettet for J2005

Det er gjort en endring i kampoppsettet for J2005 på søndag. Byåsen har problemer med å stille lag da alle lagene lagene spiller kamper på samme tidspunkt. For at alle skal få spille kamp, har derfor Vestbyen1 og Byåsen J3 byttet kamptidspunkt. Se kampoppsettet ute til høyre for endelig oppsett.

mandag 8. juni 2015

Datoer for miniserien HØST 2015

Følgende datoer er satt opp for miniserien Byåsen sone høsten 2015:

30.8.
6.9.
13.9. (hele runden går på Dalgård)
20.9.
27.9.

Kampstart første kamp tenkes satt til kl. 14.00. disse dagene (unntatt for Dalgård).

Klubbene bes melde inn snarest dersom dette klokkeslettet ikke går på byasenminiserie@gmail.com

Dersom det ikke er mottatt endringer innen 15.6.2015 legges det til grunn at banene er disponible fra det nevnte klokkeslett.

onsdag 27. mai 2015

Foreldrene må bort fra innbytterbenken

I forbindelse med avvikling av miniseriekampene for resten av sesongen bes klubbene som arrangerer miniserien om å hensynta de nye reglene som gjelder foreldrenes plassering under kampene.

Så langt det lar seg gjøre skal foreldre og publikum oppholde seg på motsatt side av der trenere og innbyttere oppholder seg under kamp. Dersom det ikke er mulig, så skal det markeres et skille med kjegler, slik at de ikke står samlet.

Det er viktig at kampvertene får instrukser om dette som del av kampavviklingen på arenaene.

Les mer om begrunnelsen for dette nedenfor (kilde: Byåsen Breddefotball sine hjemmesider).

KLARERE REGLER: Det innføres nå nye regler for å skape en bedre atmosfære rundt barnefotballkamper i NFF-regi.

Nå får ikke lenger foreldrene lov til å stå sammen med lagledelsen mens barna spiller kamp. Norges Fotballforbund har innført ordningen «foreldrefri sone» som er obligatorisk fra 2015-sesongen.
– Vi har dessverre opplevd å få rapporter om en del episoder. Vi var nødt til å ta grep. Det har vært i for stor grad enkelte foreldre som ikke er sin voksenrolle bevisst under kamp. Det slenges mange meldinger til dommere og motstandere i nærvær av egne spillere og trenere, sier NFFs utviklingsdirektør Alf Hansen til VG.
 
TAR GREP: Utviklingsdirektør i NFF, Alf Hansen, legger ikke skjul på at de har fått rapporter om mange episoder der foreldre og tilskuere ikke har oppført seg bra overfor motspillere og dommere.
Det var NRK som først skrev om saken i dag. Det var i fjor en prøveordning i flere kretser med såkalte «foreldrefrie soner», og ordningen var såpass positiv at det nå er bestemt innført i alle fotballkretser fra denne sesongen.

– Vi vil tydeliggjøre at det er et klart skille mellom det å være tilskuer og en del av den sportslige avviklingen. Det er mange kretser og klubber som har hatt denne ordningen i flere år, og det har vært positivt, sier Hansen.

Han understreker at problemene ikke vil forsvinne med den nye ordningen, men at det forhåpentligvis vil bidra til en bevisstgjøring på hvilke roller man har.
– Dette er et av mange trekk vi gjør for å styrke kvaliteten i barnefotballen. Det er også nå en klar oppfordring at klubbene stiller med kampverter som skal representere klubben under avvikling av kamp og bidra til at det skal være en positiv opplevelse, legger han til.

Engasjerer
Andre tiltak som er gjort de siste årene er det såkalte «fair play»-møtet før kampene der trenere og spillere hilser på hverandre.

– Vi har satt ned en rekke punkter som må oppfylles for at klubbene skal regnes som såkalt «NFF kvalitetsklubb». Det er et konsept som hele tiden er i utvikling og noe vi jobber tett sammen med klubbene for å gjøre enda bedre, sier Alf Hansen.

Barnefotball er noe som engasjerer svært mange i Norge - blant annet når det gjelder hvordan kampene arrangeres, hvordan barna trener, nivåinndeling og om det skal registreres resultater på kampene for de aller yngste.

tirsdag 19. mai 2015

Fristen for å melde endringer i lagantall for miniserien HØST 2015 er 1. juni 2015

De klubbene som ønsker å endre antallet påmeldte lag i årsklassene som deltar i miniserien for HØSTEN 2015, må gjøre dette innen 1. juni 2015. Dette gjøres ved å sende en mail til byasenminiserie@gmail.com

tirsdag 5. mai 2015

Aktuelle punkter fra NFF sin brosjyre Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner

Press ved igangsetting fra keeper

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.

Ekstra spiller

Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette
inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man
tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra
spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.

Utspark fra keeper

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved
målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette
skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer
midtlinjen. NB! Hvis keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet
etter redning kan han/hun spille over midtlinjen.

Les hele brosjyren her: http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/alleregler-18mars.pdf

mandag 4. mai 2015

tirsdag 28. april 2015

Det er gjort noen tilpasninger i kampoppsettet for J05 fra og med runden 3. mai og utover for at man skal kunne stille lag. Det er viktig at det er siste kampoppsett som ligger her ute som benyttes av kamparrangør og dommere. Dersom det blir gjort endringer i kampoppsettet blir det lagt ut på denne bloggen som betyr at det er datoen for siste melding på bloggen som styrer oppdatert kampoppsett.

onsdag 22. april 2015

Det er kommet noen innspill på overtid. Som det serviceorganet vi er så har vi forsøkt å ta hensyn til dette også da det er en del lag som har spillere som bl.a. er opptatt med andre fritidsaktiviteter enn fotball på søndag og at flere lag har marginalt med spillere. I tillegg noe inkonsistens i kampoppsettet. Mye er hensyntatt, men noe må vi leve med.

tirsdag 21. april 2015

Kampoppsettet for miniserien er nå endelig for våren 2015. Det kom inn en del henvendelser i dag som er tatt hensyn til. Mye av det handlet om dobbeltbooking i noen årsklasser. MERK! Vestbyen har trukket sitt ene jentelag i klassen J2005. Det har medført endringer i kampoppsettene i denne jenteklassen. I tillegg har Byåsen jenter 2006 også trukket sitt ene lag og som dermed også har fått betydning for kampoppsettet i denne jenteklassen. Skulle det dukke opp forhold fremover som tilsier endringer i kampoppsettet for senere runder, så er det fint om det sendes mail til byasenminiserie@gmail.com Lykke til med kamper!

mandag 20. april 2015

Det blir satt strek for innspill og merknader til kampoppsettet for miniserien VÅR 2015 for alle årstrinn i morgen tirsdag 21.4.2015 kl. 15.00. Det er gjort en del oppdateringer på kampoppsettene etter diverse innspill fra klubbene i dag. Vi klarer ikke helt å innfri alles ideelle ønsker om kampoppsett, men har forsøkt å hensynta det meste. Ettersom kampene spilles annerledes i år enn tidligere år, så blir det noen effekter som får gi noen erfaringer til høstrunden. Vi vil kunne gjøre enkelte endringer i kampoppsettet underveis fra runde til runde hvis det oppstår situasjoner som det må gjøres noe med, men da må det være akutte forhold eller at det viser seg at det er noe galt med spilleoppsettet. Når det gjelder høstrundene for miniserien kommer vi tilbake til fristen for å melde på lag til den før sommerferien.

tirsdag 14. april 2015

Kampoppsett kommer i løpet av kort tid

Kampoppsett er rett rundt hjørnet. I løpet av morgendagen, mulig kvelden blir kampoppsettene publisert. Disse er KUN veiledende og IKKE endelig. Vi ønsker tilbakemelding fra klubbene på om kampoppsettet ser bra ut. Dette spesielt i forhold til dato og tid for kampene. Alle kamper på alle andre baner enn Byåsen skal være 1*20 med 5 min pause, banebytte. Vi vil gjerne ha kollektiv tilbakemelding fra klubbene, slik at vi ikke får 4 mail fra forskjellige på feks Astor som sier at de ikke kan arrangere på et gitt tidspunkt. Snakk internt i klubben før dere sender oss en mail på byasenminiserie@gmail.com

mandag 6. april 2015

For å se påmeldte lag til årets Miniserie så kan dere se under kontaktpersoner til høyre her i bloggen. Kampoppsettett som ligger ute er fjorårets, og gjelder ikke for i år. Det er kun Astor og Byåsen som har sine datoer klare, men så snart jeg får på plass de andre klubbenes datoer og klokkeslettet så vil det bli publisert under kampoppsett. Det skal være et møte den 8. april, så jeg håper at Vestbyen, National og Sverreborg har sine datoer klar til dette møtet. Følg med på bloggen for videre oppdatering. Miniserie Byåsen Breddefotball

lørdag 28. mars 2015

Informasjon angående påmelding til årets vårserie. Påmeldingen har nå gått ut. Vi mangler dessverre påmelding fra enkelte lag. Dette gjelder Vestbyen Gutter og Jenter 2005. Sverresborg Jenter 2007. Byåsen Jenter 2006. Astor og National har meldt alt tilbake til oss. Dersom det er noen som kjenner trener/lagleder for de lag vi mangler påmelding fra så er det fint om de sender oss en mail med påmelding. Absolutte siste påmelding må skje innen 30. april. Årets kampoppsett vil bli satt opp etter denne datoen, og lag som melder på etter denne fristen kan ikke regne med å få spilletid i vårens serie. Miniserie Byåsen Breddefotball byasenminiserie@gmail.com

onsdag 25. mars 2015

Kampdager og sted vil bli lagt ut her på bloggen så snart alt er klarert med deltager klubbene. Det eneste som er helt sikkert er at alle årganger spiller på Dalgård den 7. juni og 13. september. Miniserie Byåsen Breddefotball
Oversikten over kontaktpersoner ligger nå ute til høyre her i bloggen. Se under kontaktpersoner 2015. Listen er oppdatert pr. 25/3 kl. 22.30. Vennligst meld tilbake til oss dersom det er noen registrerte feil i opplysningene som står der. Det gjelder spesielt antall lag. Dette er viktig at vi får rett. Siste frist for påmelding er 27/3. Send mail med eventuelle registrerte feil til: byasenminiserie@gmail.com Miniserie Byåsen Breddefotball

tirsdag 17. mars 2015

Påmelding til årets Miniserie Byåsen sone er nå aktiv. Send mail til: byasenminiserie@gmail.com Mailen skal inneholde Klubb, Antall lag, gutt/jente, årskull, kontaktperson med mail og telefonnummer. Siste frist for påmelding er 27. mars. Miniserie Byåsen Breddefotball

lørdag 24. januar 2015

Påmelding til årets Miniserie er straks klar

Følg med på hjemmesiden her for påmelding av lag til årets Miniserie.

Nina Rødsjø, Byåsen Breddefotball