mandag 20. april 2015

Det blir satt strek for innspill og merknader til kampoppsettet for miniserien VÅR 2015 for alle årstrinn i morgen tirsdag 21.4.2015 kl. 15.00. Det er gjort en del oppdateringer på kampoppsettene etter diverse innspill fra klubbene i dag. Vi klarer ikke helt å innfri alles ideelle ønsker om kampoppsett, men har forsøkt å hensynta det meste. Ettersom kampene spilles annerledes i år enn tidligere år, så blir det noen effekter som får gi noen erfaringer til høstrunden. Vi vil kunne gjøre enkelte endringer i kampoppsettet underveis fra runde til runde hvis det oppstår situasjoner som det må gjøres noe med, men da må det være akutte forhold eller at det viser seg at det er noe galt med spilleoppsettet. Når det gjelder høstrundene for miniserien kommer vi tilbake til fristen for å melde på lag til den før sommerferien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar