onsdag 26. mai 2021

Kampoppsett våren 2021

 Her er oversikt over kampdag 1 - kampdag 2 - kampdag 3 - kampdag 4 i årsklassene 2012, 2013 og 2014 i Miniserien Trondheim Vest, våren 2021:

https://miniserientrondheimvest.cups.nu/

tirsdag 18. mai 2021

Miniserien våren 2021 : viktig info

I dag gikk følgende informasjon ut til de fem klubbene i vår sone ved klubbledelse og Miniserieansvarlig:
Det har vært noen avmeldinger og påmeldinger av lag, så endelig antall registrerte lag i årets Miniserie er 103.

På grunn av korona og signal fra NFF om mulighet for lokalt seriespill, tas det sikte på oppstart av Miniserien Trondheim Vest søndag 30.mai (med forbehold om endringer)

Dette medfører noe praktiske utfordringer for klubber og lag, fordi NFF har satt opp kamper i eldre årsklasser søndager. Opprinnelige kampdager i Miniserien (med innmeldt kampsperre) var
• Søndag 2.mai Kampdag 1 • Søndag 9.mai Kampdag 2 • Søndag 16.mai Kampdag 3 • Søndag 30.mai Kampdag 4 • Søndag 6.juni Kampdag 5 (Dalgård)

Nå blir kampdag 1 søndag 30.mai, (hvis kommunen ikke stanser det), og øvrige kampdager påfølgende tre søndager (ref. oversikt nederst i mailen). Kampdag 5 (Dalgård) utgår i år som i fjor.

Vi ber derfor klubber som ikke har gjort det tidligere om snarest melde inn kampsperre til kretsen på søndager 13.00-19.00 iht. planen nedenfor. Dette vil medføre flytting av enkelte kamper for eldre lag i klubbene, kretsen må se på dette.

Det jobbes nå med kamp-oppsett for Kampdag 1-4 for Miniserien fra kampdag 1-4 (30.mai-20.juni), som sendes ut til klubbene om et par dager.

Hvert lag spiller 1 kamp per kampdag, som er noe lengre enn opprinnelig oppsatte kamper (tilsvarende som i fjor). Grunnen til at det ikke er to kamper er for å unngå for mange folk på anleggene samtidig.
2012/9 år 2 x 20 min
2013/8 år 2 x 15 min
2014/7 år 2 x 15 min

PS: National har fått beskjed fra NFF om at det skal være BDO-kretsuttak på Hallsetbanen 13.juni, og derfor bedt Miniserieutvalget gjøre en justering av kampdager. Derfor er det nå gjort en endring av kampsted/arrangør for kampdag 2 og 3 (de er byttet om, og vi ber om at ansvarlige lag gjøres kjent med dette - oversikten nedenfor er den som gjelder)

Gjennomføringen av kampdagene i 2021 (forutsatt at NFF/kommune ikke stanser gjennomføring av Miniserie pga korona/smittefare), blir slik det kommer fram av tabellen.