onsdag 22. april 2015

Det er kommet noen innspill på overtid. Som det serviceorganet vi er så har vi forsøkt å ta hensyn til dette også da det er en del lag som har spillere som bl.a. er opptatt med andre fritidsaktiviteter enn fotball på søndag og at flere lag har marginalt med spillere. I tillegg noe inkonsistens i kampoppsettet. Mye er hensyntatt, men noe må vi leve med.

tirsdag 21. april 2015

Kampoppsettet for miniserien er nå endelig for våren 2015. Det kom inn en del henvendelser i dag som er tatt hensyn til. Mye av det handlet om dobbeltbooking i noen årsklasser. MERK! Vestbyen har trukket sitt ene jentelag i klassen J2005. Det har medført endringer i kampoppsettene i denne jenteklassen. I tillegg har Byåsen jenter 2006 også trukket sitt ene lag og som dermed også har fått betydning for kampoppsettet i denne jenteklassen. Skulle det dukke opp forhold fremover som tilsier endringer i kampoppsettet for senere runder, så er det fint om det sendes mail til byasenminiserie@gmail.com Lykke til med kamper!

mandag 20. april 2015

Det blir satt strek for innspill og merknader til kampoppsettet for miniserien VÅR 2015 for alle årstrinn i morgen tirsdag 21.4.2015 kl. 15.00. Det er gjort en del oppdateringer på kampoppsettene etter diverse innspill fra klubbene i dag. Vi klarer ikke helt å innfri alles ideelle ønsker om kampoppsett, men har forsøkt å hensynta det meste. Ettersom kampene spilles annerledes i år enn tidligere år, så blir det noen effekter som får gi noen erfaringer til høstrunden. Vi vil kunne gjøre enkelte endringer i kampoppsettet underveis fra runde til runde hvis det oppstår situasjoner som det må gjøres noe med, men da må det være akutte forhold eller at det viser seg at det er noe galt med spilleoppsettet. Når det gjelder høstrundene for miniserien kommer vi tilbake til fristen for å melde på lag til den før sommerferien.