tirsdag 8. februar 2011

Agenda Miniseriemøte 9. februar.

* Velkommen

* Introduksjonsrunde

* Foreldrevettregler/spill regler

* Sette datoer for miniserie 2011

* Avgjøre hvilken klubb som skal ta imot påmelding,
lage kampoppsett osv. i årene fremover.

* Innsendte forslag

* Annet

Nina Rødsjø, BBF