tirsdag 12. april 2016

KAMPOPPSETT VÅREN 2016


KAMPPROGRAM FOR KAMPDAG 1-2-3-4


Her er oppdatert og gjeldende kamp-program for Kampdag 1-4 i Miniserien.

http://www.profixio.com/matches/miniserientrondheimvestvar2016

Kampoppsett for Miniserien, kampdag 5, kommer snart.

Eventuelle feil og mangler ved kampoppsettet bes meldes snarest til miniserienvest@gmail.com

Når det gjelder ytterligere detaljer om Miniserien, viser vi til Håndboka som ligger her:

http://astorfk.no/Dokumenter/2016/H%C3%A5ndbok%20Miniserien%20Trondheim%20Vest%202016.pdf