onsdag 18. mars 2020

Våren 2020: viktig info om Miniserien

OVERSIKT REGISTRERTE LAG, MINISERIEN 2020

Da er fristen for å melde på lag til Miniserien Trondheim Vest ute (15.mars). Oversikten viser at det totalt er påmeldt 100 lag fra fem klubber. I fjor deltok 136 lag, men nedgangen skyldes i hovedsak at 10-årslag fra i år spiller i NFF-serien og ikke lokalt i Miniserien. Det kan se ut som om Byneset går ut av sone Vest-serien etter at de har hatt etpar lag med de siste to årene. Andel jentelag er i år 35%, som er en oppgang med 1% fra i fjor. Det er mulig med flere lag i årets Miniserie, og man kan justere antall innmeldte lag om man ønsker. Dersom det noe feil med oversikten eller man ønsker flere/færre lag, gi snarest beskjed til Miniserieutvalget v/ post@astorfk.noVIKTIG OM KAMPDAG 1!
PS: Det er klart at Kampdag 1 (26.april) ER AVLYST pga smittefare og korona-virus. Informasjon om avvikling av Kampdag 2-5 kommer på et senere tidspunkt, vi avventer nærmere retningslinjer fra NFF og Trondheim kommune.