onsdag 7. september 2011

OBS. Endringer i oppsett for 03 og 04 på Byåsen Arena, 25 september

Grunnet åpning av ny bane på Byåsen Arena så er det blir gjort noen endringer i oppsettet for gutter 03 og 04.

Alle kampene er flyttet ned til Byåsen Mini kunstgress.

Det vil være stor aktivitet rundt arrangementet med åpning av ny bane. Det blir taler, masse folk, grilling, kaker m.m. Arrangementet er under planlegging så jeg må komme tilbake med mer informasjon når det foreligger.

Vennligst informer foreldregruppene i 03 og 04 på de endringene som foreligger. Det blir sendt ut mail til lagledere for begge trinn, men jeg trenger hjelp for å spre budskapet.

Se oppsett for endringer.

Nina Rødsjø, Miniserieansvarlig BBF