fredag 14. august 2020

Miniserien høsten 2020: viktig info

Det har vært en del uklarhet om gjennomføring av kamper i breddefotballen siden mars, og som kjent ble hele Miniserien i vår avlyst. Det er kommet nye retningslinjer fra NFF og det nå klart at det er praktisk mulig å gjennomføre Miniserie innenfor disse, skjønt vil som det framkommer nedenfor bli noe ekstra arbeid for arrangørklubbene, og det stilles strenge krav til opplegget. Samtlige klubber har gitt uttrykk for at de ønsker å gjennomføre Miniserie i høst.

Praktisk informasjon er sendt klubbene 14.august fra Miniserieutvalget i Astor FK, og dette må snarest gjøres kjent for lag med ansvar for kamp-gjennomføring - samt dommerkontaktene i klubb.

Viktig endring: Det blir 1 kamp – ikke 2 – per lag per kampdag, dette for å unngå for mange folk på anlegget til samme tid. Hver kamp blir 10 minutter lengre enn normalt, samtlige med pause.

Kampene spilles som planlagt (i tidsrommet 14.00-20.00) med følgende kampdager (kampoppsett kommer senest 3 dager før Kampdag 1):

Kampdag 1 Søndag 23.august

Kampdag 2 Søndag 30.august

Kampdag 3 Søndag 6.september

Kampdag 4 Søndag 13.september

(Kampdag 5 Søndag 20.september (PS: kan utgå pga antall folk på anlegget)


Vi må ønske hverandre LYKKE TIL med sesong, for mange av barna blir dette første kamper siden januar/februar... Vi er også glad for at nesten 40% av lagene i Miniserien er jentelag - det er ny rekord!

onsdag 18. mars 2020

Våren 2020: viktig info om Miniserien

OVERSIKT REGISTRERTE LAG, MINISERIEN 2020

Da er fristen for å melde på lag til Miniserien Trondheim Vest ute (15.mars). Oversikten viser at det totalt er påmeldt 100 lag fra fem klubber. I fjor deltok 136 lag, men nedgangen skyldes i hovedsak at 10-årslag fra i år spiller i NFF-serien og ikke lokalt i Miniserien. Det kan se ut som om Byneset går ut av sone Vest-serien etter at de har hatt etpar lag med de siste to årene. Andel jentelag er i år 35%, som er en oppgang med 1% fra i fjor. Det er mulig med flere lag i årets Miniserie, og man kan justere antall innmeldte lag om man ønsker. Dersom det noe feil med oversikten eller man ønsker flere/færre lag, gi snarest beskjed til Miniserieutvalget v/ post@astorfk.noVIKTIG OM KAMPDAG 1!
PS: Det er klart at Kampdag 1 (26.april) ER AVLYST pga smittefare og korona-virus. Informasjon om avvikling av Kampdag 2-5 kommer på et senere tidspunkt, vi avventer nærmere retningslinjer fra NFF og Trondheim kommune.