lørdag 20. april 2013

Bruk av kampverter

Kampverter, fra informasjon fra fotballkretsen:

Fair Play Kampvert er ett av flere tiltak fotballkretsen innfører i sesongen 2009. Tiltaket er først og fremst rettet mot spillere, trenere, ledere og foreldre tilhørende barnefotballen (6-12 år), men vi oppfordrer også ungdomslag til å være med. Vi er sikre på at innføringen av Fair Play Kampvert vil bidra til et bedre og tryggere kampklima både på banen og på sidelinja.


Ordningen:

En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert.

Personen ifører seg TFKs Kampvert-vest.

Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens Kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver.


Kampvertens oppgaver:

1.
Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen.
2.
Ta i mot dommer.
3.
Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, ev. sykdommer, språk).
4.
Bidra til at det gjennomføres FP-hilsen.
5.
Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen.
6.
Gripe inn ved nødvendighet.
7.
Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar