fredag 27. januar 2017

Nytt i år: 3-erfotball i yngste årsklasse (G/J 2010)

I tråd med retningslinjer fra NFF Trøndelag vil Miniserien Trondheim Vest fra 2017-sesongen operere med 3-erfotball for yngste årsklasse (7 årslag, 2010-årskullet).

Det blir spill på små baner, med små mål.

Det er ønskelig at det er 6 baner på hver kampdag, så det er mulig å spille seks parallelle kamper samtidig. Som i øvrige klasser er det arrangørklubb som er ansvarlig for dommere, men i motsetning til for eldre årsklasser er det ikke nødvendig med registrerte dommere i 3erfotball (det betyr at trenere/oppmenn el.l. fra hjemmelag kan stå for dømming av 3erkampene i Miniserien).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar